Redaktsiya hazety “Hryvna”

JOIN

Kherson, Kherson region, Ukraine

Our print media: newspapers “Hryvna”, “Hryvna. Subotniy vypusk”, “Nova pensiya”, “Nova pensiya. Til’ky holovne!”, “Pensioneru na zamitku”, “Domashnia hazeta”, “Debut hazeta”
Our online media: grivna.ua
Contact us:
PE “Redaktsiya hazety “Hryvna”
CEO: Serhiy Bolotov
[email protected]

(Visited 21 times, 1 visits today)
Close